Kilka filmów wspominających III Ogólnopolski Zlot FSO w Czerniewicach