Kilka filmów wspominających I Ogólnopolski Zlot FSO w Czerniewicach